fbpx

 

Szkolenie – zdrowie psychiczne i well-being w pracy.

Kontekst

W dzisiejszym środowisku pracy, z jego ciągłym stresem, szybkim tempem i nieustannym naciskiem na efektywność, zdrowie psychiczne pracowników jest często niedoceniane. W rzeczywistości, zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a czasami nawet ważniejsze, ponieważ wpływa na produktowość, zaangażowanie i ogólną satysfakcję pracowników. Ten warsztat ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy i promowanie praktyk well-being.

 

DSC02977-Edit-2
Cel szkolenia:
1. Podnieść świadomość na temat znaczenia zdrowia psychicznego w środowisku pracy.
2. Nauczyć uczestników, jak rozpoznawać i radzić sobie ze stresem i innymi problemami zdrowia psychicznego.
3. Promować praktyki well-being, które mogą poprawić zarówno zdrowie psychiczne, jak i ogólną produktywność.
Korzyści ze szkolenia:
1. Zwiększenie produktywności i zaangażowania pracowników.
2. Poprawa kultury i klimatu w miejscu pracy.
3. Lepsza retencja pracowników i atrakcyjność dla nowych talentów.
4. Redukcja absencji i zwrotu z inwestycji w zdrowie pracowników.
5. Poprawa reputacji firmy jako miejsca, które dba o zdrowie i dobrostan swoich pracowników.
Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do zdrowia psychicznego: definicje, statystyki, znaczenie dla biznesu.
  2. Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem: techniki zarządzania stresem, przerwy na regenerację, równowaga między pracą a życiem prywatnym.
  3. Zdrowie psychiczne a kultura firmy: promowanie pozytywnego środowiska, rola liderów, systemy wsparcia.
  4. Praktyki well-being: techniki relaksacyjne, zdrowy styl życia, umiejętność radzenia sobie z trudnościami.
  5. Planowanie działań: tworzenie indywidualnych i organizacyjnych planów well-being.
Metody i formy pracy:

Wiedza teoretyczna, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne,, multimedialne narzędzia, wsparcie coachingowe i mentoringowe uczestników. 

Dwudniowe szkolenie po 8 h, ilość uczestników maksymalnie 10 osób.